Landsbygdsmentorerna erbjuder mentorshjälp för utveckling av kommersiell service i hela Sverige

Bilder från invigningen av Svångamacken i Ängebo

2013-10-02

Vi arbetar med myndighets kontakter, säkerhet i butik, tillgänglighet, personal och energifrågor, butiks ombyggnader, gör ekonomiska analyser, ekonomisk rådgivning, hjälper till att utveckla samarbetet mellan olika intressenter på landsbygden.

 

Vi medverkar i lokala nätverk, anordnar utbildningar i butiks ekonomi – matsäkerhet – frukt och grönt och tillgänglighet, kundvård mm. för handlare och personal.  Vi hjälper till med ägarbyten och olika myndighets kontakter. Vårt arbete är helt fristående och är inte knuten till någon kedja eller annan intressent, utan vi arbetar uteslutande för att bevara servicen på landsbygden där även drivmedelsfrågan finns med

 

 

ÖVER HELA LANDET  •  FÖR ATT STÄRKA SERVICEN  •  KONKURENSNEUTRALT

Butiken i Mariannelund byter ägare

Butiken i Mariannelund, Kalmar län, byter ägare...

 

Läs mer

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbydgsutveckling

Europa investerar i landsbygdsområden.